fApproved AO-4 Targets [an error occurred while processing this directive]

Approved AO-4 Target List


The table lists, sorted by RA,

Name Position No. Time P TC TOO PI co-PI Notes
JUPITER (00 00 00.00,
 +00 00 00.0)
1 100 C N N EZOE, Y.    
RXJ0007.0+7302 (00 07 02.20,
 +73 03 07.0)
1 100 C N N TAKATA, J.    
RXCJ0013.2-4905 (00 13 15.77,
 -49 05 56.4)
1 10 C N N OTA, N.    
RXCJ0018.9-4051 (00 18 57.14,
 -40 51 37.4)
1 10 C N N OTA, N.    
A76 WEST (00 38 21.00,
 +06 50 40.0)
1 15 B N N BOEHRINGER, H.    
A76 EAST (00 40 38.00,
 +06 50 40.0)
1 15 B N N BOEHRINGER, H.    
ESP 39607 (00 46 20.64,
 -40 05 49.2)
1 60 C N N BAUMGARTNER, W.    
IC1586 (00 47 56.32,
 +22 22 22.4)
1 20 A N N KATAOKA, J.    
MRK 352 (00 59 53.28,
 +31 49 36.9)
1 40 B N N WINTER, L.    
GALACTICDISC3-1 (01 01 06.73,
 +67 59 33.8)
1 50 C N N KIMURA, S.    
A133_NW (01 02 03.55,
 -21 43 55.6)
1 40 C N N SATO, K.    
A133_NE (01 03 20.35,
 -21 43 55.6)
1 40 C N N SATO, K.    
GALACTICDISC3-2 (01 04 13.57,
 +72 48 08.4)
1 70 C N N KIMURA, S.    
HD6903 (01 09 49.20,
 +19 39 30.2)
1 35 B N N AYRES, T.    
3C 35 (01 12 02.20,
 +49 28 35.0)
1 80 B N N ISOBE, N.    
NGC 454 (01 14 23.00,
 -55 23 54.0)
1 120 A N N TERASHIMA, Y.    
4U 0115+63 (01 18 31.90,
 +63 44 24.0)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
4U 0115+63 (01 18 31.90,
 +63 44 24.0)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
M33 X8 (01 33 50.90,
 +30 39 37.2)
1 100 C N N ISOBE, N.    
A222/223 BRIDGE (01 37 45.00,
 -12 54 45.0)
1 100 C N N AKAMATSU, H.    
MRK 573 (01 43 57.80,
 +02 20 59.7)
1 60 C N N AWAKI, H.    
4U0142+61 (01 46 22.41,
 +61 45 03.2)
1 100 A N N MAKISHIMA, K.   KP
NGC 669 (01 47 16.10,
 +35 33 48.0)
1 50 A N N BREGMAN, J.    
IGRJ01528 (01 53 1.00,
 -03 26 28.0)
1 40 A N N TREISTER, E.    
NGC741MOSAICS (01 55 34.10,
 +04 53 25.0)
1 40 B N N BREGMAN, J.    
NGC741MOSAICE (01 56 14.30,
 +05 16 38.0)
1 20 B N N BREGMAN, J.    
NGC741 E (01 57 50.80,
 +05 36 35.0)
1 10 B N N BREGMAN, J.    
NGC741MOSAICE (01 59 12.80,
 +05 36 54.0)
1 40 B N N BREGMAN, J.    
MRK1018 (02 06 16.00,
 -00 17 29.0)
1 40 A N N TREISTER, E.    
TT ARI (02 06 53.08,
 +15 17 41.8)
1 35 B N N SAITOU, K.    
RXCJ0234.5-5830 (02 34 35.86,
 -58 30 49.7)
1 10 C N N OTA, N.    
NGC985 (02 34 37.80,
 -08 47 15.0)
1 30 B N N TREISTER, E.    
RXCJ0243.6-4834 (02 43 36.79,
 -48 34 11.3)
1 10 C N N OTA, N.    
2MASX J02485937+2630 (02 48 59.33,
 +26 30 39.2)
1 40 A N N UEDA, Y.    
MCG0208 (02 52 23.30,
 -08 30 38.0)
1 40 A N N TREISTER, E.    
A401 SOUTH EAST (03 00 10.34,
 +13 19 50.5)
1 100 C N N ISHISAKI, Y.    
NCG1194 (03 03 49.10,
 -01 06 13.0)
1 50 B N N TREISTER, E.    
ABELL 426 N7 (03 14 32.50,
 +43 09 47.0)
1 30 A N N ALLEN, S.    
ABELL 426 N6 (03 15 19.50,
 +42 55 21.0)
1 30 A N N ALLEN, S.    
ABELL 426 N5 (03 16 6.10,
 +42 40 54.0)
1 20 A N N ALLEN, S.    
ABELL 426 N4 (03 16 52.30,
 +42 26 26.0)
1 20 A N N ALLEN, S.    
EUVE J0317-85.5 (03 17 04.60,
 -85 32 35.0)
1 60 B N N HARAYAMA, A.    
ABELL 426 N3 (03 17 38.20,
 +42 11 56.0)
1 10 A N N ALLEN, S.    
ABELL 426 N2 (03 18 23.80,
 +41 57 25.0)
1 10 A N N ALLEN, S.    
ABELL 426 N1 (03 19 9.00,
 +41 42 53.0)
1 10 A N N ALLEN, S.    
FORNAX A W-LOBE W (03 20 59.52,
 -37 05 07.2)
1 50 B N N TASHIRO, M.    
ABELL 426 E1 (03 21 13.30,
 +41 31 8.0)
1 10 A N N ALLEN, S.    
FORNAX A W-LOBE S (03 21 21.97,
 -37 14 15.6)
1 50 B N N TASHIRO, M.    
FORNAX A W-LOBE N (03 21 43.55,
 -37 00 45.6)
1 50 B N N TASHIRO, M.    
ABELL 426 E2 (03 22 43.10,
 +41 31 1.0)
1 10 A N N ALLEN, S.    
ABELL 426 E3 (03 24 12.80,
 +41 30 50.0)
1 10 A N N ALLEN, S.    
1H0323+342 (03 24 41.16,
 +34 10 45.8)
1 80 A N N HAYASHIDA, M.    
ABELL 426 E4 (03 25 42.50,
 +41 30 35.0)
1 20 A N N ALLEN, S.    
UX ARIETIS (03 26 35.39,
 +28 42 54.3)
1 90 C N N ISHIKAWA, S.    
ABELL 426 E5 (03 27 12.20,
 +41 30 16.0)
1 20 A N N ALLEN, S.    
PKS 0326-288 (03 28 36.53,
 -28 41 48.5)
1 60 C N N BAUMGARTNER, W.    
ABELL 426 E6 (03 28 41.80,
 +41 29 52.0)
1 30 A N N ALLEN, S.    
ABELL 426 E7 (03 30 11.40,
 +41 29 24.0)
1 30 A N N ALLEN, S.    
V 0332+53 (03 34 59.88,
 +53 10 23.5)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
V 0332+53 (03 34 59.88,
 +53 10 23.5)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
ESO 548-G081 (03 42 3.72,
 -21 14 39.7)
1 40 B N N WINTER, L.    
ASO0078 (03 57 47.28,
 +32 05 02.4)
1 20 A N N KAWAI, N.    
V773 TAU (04 14 12.92,
 +28 12 12.3)
1 120 C N N OSTEN, R.    
1H 0419-577 (04 26 00.80,
 -57 12 02.0)
1 140 C N N TURNER, T.    
IRAS 04507+0358 (04 53 25.70,
 +04 03 42.0)
1 100 B N N SEVERGNINI, P.    
G156.2+5.7 (NW2) (04 57 42.07,
 +52 04 31.1)
1 50 C N N KATSUDA, S.    
YY MEN (04 58 17.94,
 -75 16 38.0)
1 100 B N N DRAKE, S.    
G156.2+5.7 (S) (04 59 36.26,
 +51 02 23.3)
1 50 C N N KATSUDA, S.    
G156.2+5.7 (E2) (05 01 3.02,
 +51 41 41.6)
1 50 C N N KATSUDA, S.    
SGR 0501+4516 (05 01 06.72,
 +45 16 34.3)
1 40 A N N MAKISHIMA, K.   KP
N103B (05 08 54.31,
 -68 44 17.9)
1 150 B N N TAMAGAWA, T.    
DEM L 192 (05 25 33.00,
 -67 30 00.0)
1 80 A N N YAMAGUCHI, H.    
DEM L 205 (05 28 05.00,
 -67 25 00.0)
1 40 A N N YAMAGUCHI, H.    
30 DORADUS (05 38 42.40,
 -69 06 2.0)
1 100 C N N WANG, Q.    
A 0535+26 (05 38 54.60,
 +26 18 56.9)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
A 0535+26 (05 38 54.60,
 +26 18 56.9)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
LMC X-3 (05 38 56.20,
 -64 04 56.0)
1 150 C N N MCCLINTOCK, J.    
LMC X-1 (05 39 38.70,
 -69 44 36.0)
1 120 A N N MCCLINTOCK, J.    
TX COL (05 43 20.27,
 -41 01 56.1)
1 40 A N N YUASA, T.    
SEP #1 (06 00 0.00,
 -66 34 12.0)
1 50 A Y N SNOWDEN, S.   LP
SEP #2 (06 00 0.00,
 -66 34 12.0)
1 50 A Y N SNOWDEN, S.   LP
SEP #3 (06 00 0.00,
 -66 34 12.0)
1 50 A Y N SNOWDEN, S.   LP
SEP #4 (06 00 0.00,
 -66 34 12.0)
1 50 A Y N SNOWDEN, S.   LP
4U 0614+091 (06 17 07.30,
 +09 09 13.0)
1 60 C N N SUGITA, S.    
HESS J0632+057 (06 32 58.30,
 +05 48 20.2)
1 100 A Y N KOKUBUN, M.    
ASO0147 (06 33 32.88,
 +06 34 40.8)
1 20 A N N KAWAI, N.    
A3404 (06 45 29.30,
 -54 13 08.0)
1 121 A N N REIPRICH, T.    
ESO 428-G014 (07 16 31.20,
 -29 19 29.0)
1 80 C N N HABA, Y.    
BG CMI (07 31 29.04,
 +09 56 21.8)
1 40 A N N YUASA, T.    
NGC 2300 GROUP (07 32 20.49,
 +85 42 31.9)
1 100 C N N MATSUSHITA, K.    
PKS 0745-191 (07 45 26.58,
 -19 05 12.2)
1 35 C N N GEORGE, M.    
PKS 0745-191 (07 45 52.23,
 -19 27 35.5)
1 35 C N N GEORGE, M.    
PKS 0745-191 (07 46 38.70,
 -19 46 55.6)
1 35 C N N GEORGE, M.    
PKS 0745-191 (07 46 48.38,
 -18 54 24.2)
1 35 C N N GEORGE, M.    
PKS 0745-191 (07 47 32.45,
 -19 17 24.4)
1 10 C N N GEORGE, M.    
DA 240 WEST LOBE (07 47 43.20,
 +55 47 18.0)
1 80 C N N ISOBE, N.    
NGC 2300 OFFSET (07 48 01.92,
 +85 41 52.0)
1 20 C N N MATSUSHITA, K.    
PKS 0745-191 (07 48 12.59,
 -19 40 48.9)
1 35 C N N GEORGE, M.    
PKS 0745-191 (07 48 22.94,
 -18 48 8.9)
1 35 C N N GEORGE, M.    
PKS 0745-191 (07 49 8.93,
 -19 07 43.3)
1 35 C N N GEORGE, M.    
DA 240 EAST LOBE (07 49 28.70,
 +55 53 47.0)
1 80 B N N ISOBE, N.    
PKS 0745-191 (07 49 35.09,
 -19 29 56.3)
1 35 C N N GEORGE, M.    
PQ GEM (07 51 17.33,
 +14 44 23.9)
1 40 A N N YUASA, T.    
VELA SOUTHWEST 1 (08 25 06.30,
 -48 12 33.7)
1 30 C N N HIRAGA, J.    
Z CAM (08 25 13.20,
 +73 06 39.2)
1 35 B N N SAITOU, K.    
HD72779 (08 35 19.44,
 +19 35 24.2)
1 70 B N N AYRES, T.    
IGR J08408-4503 (08 40 50.00,
 -45 03 06.0)
1 100 C N N SIDOLI, L.    
MRK 0018 (09 01 58.40,
 +60 09 6.0)
1 60 C N N MELENDEZ, M. Terashima, Y.  
SWIFT J0904.3+5538 (09 04 32.94,
 +55 38 30.6)
1 40 B N N WINTER, L.    
T PYX (09 04 41.47,
 -32 22 47.0)
5 100 A N Y TAKEI, D.   2
IRAS 09104+4109 (09 13 45.48,
 +40 56 28.2)
1 80 C N N FABIAN, A.    
HYDRA A (09 18 05.70,
 -12 05 44.0)
1 50 C N N SIMIONESCU, A.    
NGC2841 (09 22 02.60,
 +50 58 35.0)
1 80 C N N MITSUISHI, I.    
MCG +04-22-042 (09 23 43.00,
 +22 54 32.5)
1 40 B N N WINTER, L.    
RCS0928+3646 (09 28 21.20,
 +36 46 28.0)
1 30 B N N HICKS, A.    
IC 2497 (09 41 4.09,
 +34 43 58.0)
1 75 A N N SCHAWINSKI, K.    
SDSS J0943+5417 (09 43 17.60,
 +54 17 5.1)
1 30 A N N DAI, X.    
CBS 126 (10 13 3.20,
 +35 51 23.5)
1 200 C N N TSURUTA, S.    
NGC3147 (10 16 53.60,
 +73 24 03.0)
1 100 C N N GEORGANTOPOULOS, I.    
ABELL 959 / WL J1017 (10 17 15.00,
 +59 30 46.0)
1 100 C N N LIYI, G.    
ASO0215 (10 19 13.56,
 -58 58 40.1)
1 40 A N N KAWAI, N.    
ASO0218 (10 28 39.84,
 -58 17 31.2)
1 20 A N N KAWAI, N.    
ETA CARINAE (10 45 3.59,
 -59 41 4.2)
1 45 A Y N HAMAGUCHI, K.    
ETA CARINAE (10 45 3.59,
 -59 41 4.2)
1 45 A Y N HAMAGUCHI, K.    
MRK 421 OFFSET (11 01 31.33,
 +38 37 23.4)
1 75 B N N YAO, Y.    
NGC3516 (11 06 47.50,
 +72 34 7.0)
1 250 A N N REYNOLDS, C.   KP
MRK 421 OFFSET (11 07 11.66,
 +37 43 39.6)
1 75 B N N YAO, Y.    
XTE J1118+480 (11 18 10.90,
 +48 02 13.0)
1 100 A N Y TOMSICK, J.   4
A1246_CENTER (11 24 00.00,
 +21 29 00.0)
1 40 B N N SATO, K.    
A1246_OFF (11 24 36.00,
 +21 29 00.0)
1 80 B N N SATO, K.    
NGC 3718 (11 32 34.80,
 +53 04 5.0)
1 60 B N N MUSHOTZKY, R.    
NGC3783 (11 39 1.70,
 -37 44 19.0)
1 200 A N N REYNOLDS, C.   KP
UGC 6728 (11 45 16.02,
 +79 40 53.4)
1 40 B N N WINTER, L.    
RXJ1159+5531 (11 59 52.19,
 +55 37 9.7)
1 75 A N N HUMPHREY, P.    
VICINITY OF NGC 4051 (12 01 51.13,
 +44 05 45.1)
1 80 C N N HAGIHARA, T.    
NGC4102 (12 06 23.10,
 +52 42 39.0)
1 100 B N N GONZALEZ-MARTIN, O.    
NGC 4125 (12 08 6.02,
 +65 10 26.9)
1 100 B N N HUMPHREY, P.    
NGC 4138 (12 09 29.80,
 +43 41 7.0)
1 60 B N N MUSHOTZKY, R.    
1216-015 (12 19 08.70,
 -01 48 29.0)
1 20 A N N KATAOKA, J.    
FERMI_0265 (12 31 30.00,
 -14 10 44.4)
1 80 A N N KATAOKA, J.    
NGC 4686 (12 46 39.86,
 +54 32 03.1)
1 40 A N N UEDA, Y.    
PKS1258-321 (13 01 00.80,
 -32 26 29.2)
1 20 A N N KATAOKA, J.    
MCG +09-21-096 (13 03 59.47,
 +53 47 30.1)
1 40 C N N WINTER, L.    
ESO323-G077 (13 06 26.10,
 -40 24 52.0)
1 40 C N N JIMENEZ-BAILON, E.    
FERMI_0281 (13 11 59.52,
 -34 19 04.8)
1 40 A N N KATAOKA, J.    
NGC 5044 SOUTH 30' (13 15 23.97,
 -16 53 07.9)
1 60 C N N MATSUSHITA, K.    
NGC 5044 NORTH 30' (13 15 40.55,
 -15 52 47.9)
1 60 C N N MATSUSHITA, K.    
SWIFT J1322.2-1641 (13 22 24.46,
 -16 43 43.0)
1 40 A N N UEDA, Y. Dadina, M.  
CENTAURUS_A (13 25 27.60,
 -43 01 08.8)
3 150 A N N FUKAZAWA, Y.    
NGC 5174 (13 29 25.90,
 +11 00 28.0)
1 50 C N N BREGMAN, J.    
FERMI_0291 (13 33 19.44,
 +50 58 22.8)
1 40 A N N KATAOKA, J.    
A1795_FAR_WEST (13 47 18.89,
 +26 42 21.4)
1 35 A N N MILLER, E.    
A1795_FAR_SOUTHWEST (13 47 52.93,
 +26 19 24.6)
1 35 A N N MILLER, E.    
A1795_NEAR_WEST (13 48 0.31,
 +26 35 56.6)
1 20 A N N MILLER, E.    
A1795_FAR_NORTHEAST (13 49 56.06,
 +26 53 16.4)
1 35 A N N MILLER, E.    
SDSS J1352+4239 (13 52 46.37,
 +42 39 23.5)
1 30 A N N DAI, X.    
MKN 279 (13 53 3.40,
 +69 18 30.0)
1 150 A N N MARKOWITZ, A.    
ASO0304 (14 13 10.08,
 -62 05 16.8)
1 40 A N N KAWAI, N.    
HESS J1427-608 (14 27 52.00,
 -60 51 00.0)
1 100 C N N MORI, K.    
ASO0319 (14 59 05.06,
 -60 56 13.2)
1 40 A N N KAWAI, N.    
A2029 (15 10 57.50,
 +05 44 40.9)
5 100 C N N TAWARA, Y.    
4U1538-522 (15 42 23.30,
 -52 23 10.0)
1 160 C N N ROTHSCHILD, R.    
4U 1543-47 (15 47 8.60,
 -47 40 10.0)
1 100 A N Y TOMSICK, J.   4
XTE J1550-564 (15 50 58.70,
 -56 28 36.0)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   1,7
XTE J1550-564 (15 50 58.70,
 -56 28 36.0)
1 100 A N Y TOMSICK, J.   4,7
T CRB (15 59 30.16,
 +25 55 12.6)
5 100 A N Y TAKEI, D.   2
330.2+1.0 (16 00 58.77,
 -51 33 32.0)
1 150 B N N ALLEN, G.    
4U 1608-52 (16 12 43.00,
 -52 25 23.0)
4 120 A Y Y CACKETT, E.    
HESSJ1616_PSRJ1617 (16 17 29.30,
 -50 55 13.1)
1 50 A N N MATSUMOTO, H.    
3C 332 (16 17 42.53,
 +32 22 34.7)
1 60 C N N BAUMGARTNER, W.    
RCS1620+3046 (16 20 7.90,
 +30 46 41.6)
1 38 B N N HICKS, A.    
U SCO (16 22 30.68,
 -17 52 42.1)
5 100 A N Y TAKEI, D.   2
4U 1630-47 (16 34 0.40,
 -47 23 39.0)
1 100 A N Y TOMSICK, J.   4,7
X1630-472 (16 34 01.10,
 -47 23 34.4)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   1,7
IGRJ16393-4643 (16 39 5.40,
 -46 42 12.0)
1 50 C N N MORRIS, D.    
A2219 (16 40 20.20,
 +46 42 31.2)
1 100 A N N OTA, N.    
IGRJ16418-4532 (16 41 51.00,
 -45 32 25.0)
1 50 C N N MORRIS, D.    
NGC 6240 (16 52 58.90,
 +02 24 03.0)
1 150 C N N RANALLI, P.    
GRO J1655-40 (16 54 00.10,
 -39 50 44.9)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   1,7
GRO J1655-40 (16 54 00.14,
 -39 50 44.9)
5 100 A Y Y CABANAC, C.   5,7
IGR~J16558-5203 (16 56 5.60,
 -52 03 41.0)
1 100 C N N RISALITI, G.    
GX 339-4 (17 02 49.40,
 -48 47 22.6)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   1,7
GX 339-4 (17 02 49.50,
 -48 47 23.0)
5 100 A Y Y CABANAC, C.   5,7
1RXS J1708-4009 (17 08 46.87,
 -40 08 52.4)
1 60 A N N MAKISHIMA, K.   KP
XTE J1710-281 (17 10 12.30,
 -28 07 54.0)
1 75 C N N BOIRIN, L.    
G346.6-0.2 (17 10 19.00,
 -40 11 00.0)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
RXJ1713-3946 (17 11 07.70,
 -40 01 41.0)
1 20 B N N TAKAHASHI, T.    
RXJ1713-3946 (17 11 51.50,
 -39 31 12.7)
1 60 B N N TAKAHASHI, T.    
RXJ1713-3946 (17 12 40.10,
 -40 42 00.0)
1 20 B N N TAKAHASHI, T.    
ABELL 2255 CENTER (17 12 43.98,
 +64 03 53.9)
1 50 C N N KAWAHARADA, M.    
G348.5+0.1 (17 14 20.00,
 -38 32 00.0)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
RXJ1713-3946 (17 15 47.40,
 -40 01 40.0)
1 20 B N N TAKAHASHI, T.    
SDSS J1723+5553 (17 23 41.08,
 +55 53 40.5)
1 30 A N N DAI, X.    
THE KEPLER SNR (17 30 41.33,
 -21 29 30.7)
1 400 A N N PARK, S.   KP
HESS J1731-347 N (17 31 24.28,
 -34 38 51.9)
1 40 B N N BAMBA, A.    
GX 9+9 (17 31 44.20,
 -16 57 42.0)
1 75 B N N DIAZ TRIGO, M.    
GX 354-0 (17 31 57.40,
 -33 50 5.0)
1 60 C N N CACKETT, E.    
V2487 OPH (17 31 59.80,
 -19 13 56.0)
1 75 C N N TERADA, Y.    
HESS J1731-347 SW (17 32 02.33,
 -34 55 24.8)
1 40 B N N BAMBA, A.    
ASO0376 (17 32 29.76,
 -31 32 16.8)
1 20 A N N KAWAI, N.    
G355.6-0.0 (17 35 08.00,
 -32 38 00.0)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
1739+518 (17 40 25.64,
 +51 49 42.5)
1 20 A N N KATAOKA, J.    
TORNADO (17 40 30.12,
 -30 56 50.1)
1 120 A N N TSURU, T.    
ASO0382 (17 41 37.49,
 -20 53 27.2)
1 20 A N N KAWAI, N.    
HESS J1745-303A (17 43 07.20,
 -30 19 48.0)
1 50 B N N KOYAMA, K.    
HESS J1745-303B (17 44 14.40,
 -30 33 00.0)
1 50 B N N KOYAMA, K.    
HESS J1745-303C (17 45 33.60,
 -30 37 48.0)
1 50 B N N KOYAMA, K.    
GALACTIC_BULGE7 (17 46 45.10,
 -30 50 28.7)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
RADIO ARC SOUTH (17 46 48.00,
 -28 49 48.0)
1 100 C N N FUKUOKA, R.    
SGR_B2 (17 47 30.05,
 -28 26 27.2)
1 200 A N N NOBUKAWA, M.    
GX 3+1 (17 47 56.00,
 -26 33 49.0)
1 35 C N N CACKETT, E.    
GALACTIC_BULGE8 (17 48 20.90,
 -31 02 53.4)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
GALACTIC_BULGE1 (17 48 38.10,
 -29 23 36.8)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
GALACTIC_BULGE9 (17 49 57.10,
 -31 15 13.7)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
GALACTIC_BULGE2 (17 50 12.70,
 -29 35 57.1)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
(L,B)=(0.107,-1.425) (17 51 27.30,
 -29 35 05.1)
1 100 B Y N EBISAWA, K.    
NGC6482 (17 51 49.00,
 +23 04 19.0)
1 45 A N N DUPKE, R.    
GALACTIC_BULGE10 (17 53 10.80,
 -31 39 40.7)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
GALACTIC_BULGE11 (17 57 15.30,
 -32 09 48.4)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
NEP #1 (18 00 0.00,
 +66 34 12.0)
1 50 A Y N SNOWDEN, S.   LP
NEP #2 (18 00 0.00,
 +66 34 12.0)
1 50 A Y N SNOWDEN, S.   LP
NEP #3 (18 00 0.00,
 +66 34 12.0)
1 50 A Y N SNOWDEN, S.   LP
NEP #4 (18 00 0.00,
 +66 34 12.0)
1 50 A Y N SNOWDEN, S.   LP
V394 CRA (18 00 25.97,
 -39 00 35.1)
5 100 A N Y TAKEI, D.   2
GX 5-1 (18 01 8.20,
 +25 04 45.0)
1 25 C N N CACKETT, E.    
GRS 1758-258 (18 01 12.30,
 -25 44 36.0)
1 80 B N N REYNOLDS, M.    
W28 NORTHEAST (18 01 45.00,
 -23 23 30.0)
1 100 C N N UEHARA, T.    
GALACTIC_BULGE12 (18 02 12.30,
 -32 45 18.4)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
IGR J18027-1455 (18 02 45.50,
 -14 54 32.0)
1 100 C N N RISALITI, G.    
HESS J1809-193E (18 08 0.00,
 -19 30 0.0)
1 50 A N N KARGALTSEV, O.    
HESS J1809-193B (18 10 40.00,
 -19 15 0.0)
1 50 A N N KARGALTSEV, O.    
HESS J1809-193A (18 12 0.00,
 -19 00 0.0)
1 50 A N N KARGALTSEV, O.    
ASO0402 (18 13 35.76,
 -12 48 03.6)
1 20 A N N KAWAI, N.    
GX 13+1 (18 14 31.55,
 -17 09 26.7)
1 40 C N N CACKETT, E.    
XTE J1817-330 (18 17 43.54,
 -33 01 07.8)
5 100 A Y Y CABANAC, C.   5
V4641 SGR (18 19 21.58,
 -25 24 25.1)
1 100 A N Y YAMAOKA, K.    
4U 1820-30 (18 23 40.45,
 -30 21 40.1)
5 100 A Y N LINARES, M.    
HESSJ1825-137NORTH1 (18 26 16.80,
 -13 28 48.0)
1 50 C N N UCHIYAMA, H.    
HESSJ1825-137NORTH2 (18 27 04.80,
 -13 40 12.0)
1 50 C N N UCHIYAMA, H.    
GS 1826-238 (18 29 28.20,
 -23 47 49.0)
1 100 B N N YAMAOKA, K.    
V3890 SGR (18 30 43.32,
 -24 01 08.6)
5 100 A N Y TAKEI, D.   2
W41 (18 34 28.08,
 -08 41 34.8)
1 100 C N N NISHINO, S.    
G25.5+0.0 (18 37 49.00,
 -06 36 39.0)
1 50 A N N KOYAMA, K.   KP
ASO0418 (18 39 09.02,
 -05 43 33.6)
1 40 A N N KAWAI, N.    
PSR J1846-0258 (18 46 24.94,
 -02 58 30.1)
1 100 A N N MAKISHIMA, K.   KP
V603 AQL (18 48 54.63,
 +00 35 02.8)
1 30 B N N SAITOU, K.    
W44 (18 55 30.00,
 +01 35 00.0)
1 25 C N N TANAKA, T.    
W44 (18 55 40.00,
 +01 20 00.0)
1 25 C N N TANAKA, T.    
SGR 1900+14 (19 07 14.24,
 +09 19 19.2)
1 50 A N N MAKISHIMA, K.   KP
ASO0431 (19 07 46.56,
 +06 01 15.6)
1 20 A N N KAWAI, N.    
W49B (19 11 09.00,
 +09 06 24.0)
1 100 B N N OZAWA, M.    
GRS 1915+105 (19 15 11.60,
 +10 56 44.0)
1 100 A N Y LEE, J.    
W51SW (19 22 15.00,
 +14 05 10.0)
1 40 C N N KATAGIRI, H.    
W51NW (19 22 45.00,
 +14 16 00.0)
1 40 C N N KATAGIRI, H.    
W51_EAST_OFFSET (19 26 15.00,
 +15 00 00.0)
1 40 C N N KATAGIRI, H.    
XTE J1946+274 (19 45 39.29,
 +27 21 55.4)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
XTE J1946+274 (19 45 39.29,
 +27 21 55.4)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
SWIFT J1952.4+0237 (19 52 15.84,
 +02 30 25.2)
1 40 A N N UEDA, Y.    
ASO0447 (19 54 13.68,
 +28 41 09.6)
1 20 A N N KAWAI, N.    
CYGNUS X-1 (19 58 21.68,
 +35 12 5.8)
20 300 A Y N MILLER, J. Yamada, S. LP,6
CYG X-1 (19 58 21.68,
 +35 12 05.8)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   1,6
ASO0449 (19 58 33.84,
 +28 48 28.8)
1 20 A N N KAWAI, N.    
4U 1957+11 (19 59 23.90,
 +11 42 30.0)
1 70 C N N NOWAK, M.    
VICINITY_4U1957+11 (20 02 21.60,
 +12 08 24.0)
1 60 C N N TAKEI, Y.    
NGC 6888 (20 11 56.77,
 +38 15 3.2)
1 75 A N N ZHEKOV, S.    
NGC 6888 (20 12 30.71,
 +38 23 32.3)
1 75 A N N ZHEKOV, S.    
A3667_SE (20 13 58.32,
 -57 05 26.9)
1 40 C N N NAKAZAWA, K.    
FERMI_0459 (20 17 12.48,
 +06 02 52.8)
1 30 A N N KATAOKA, J.    
GS 2023+338 (20 24 3.78,
 +33 52 3.2)
1 40 B N N REYNOLDS, M.    
AE AQUARII (20 40 09.16,
 -00 52 15.1)
1 160 A Y N TERADA, Y.    
RIM3 (20 45 15.60,
 +31 18 32.4)
1 19 B N N TSUNEMI, H.    
RIM2 (20 45 40.32,
 +31 36 14.4)
1 24 B N N TSUNEMI, H.    
RIM4 (20 45 50.16,
 +31 01 22.8)
1 10 B N N TSUNEMI, H.    
RIM5 (20 46 05.28,
 +30 41 42.0)
1 15 B N N TSUNEMI, H.    
RIM1 (20 46 32.16,
 +31 53 38.4)
1 38 B N N TSUNEMI, H.    
BLOWOUT3 (20 46 46.32,
 +31 19 22.8)
1 16 B N N TSUNEMI, H.    
BLOWOUT6 (20 47 01.20,
 +30 57 21.6)
1 19 B N N TSUNEMI, H.    
BLOWOUT2 (20 47 46.32,
 +31 32 42.0)
1 23 B N N TSUNEMI, H.    
BLOWOUT5 (20 48 50.16,
 +31 20 52.8)
1 25 B N N TSUNEMI, H.    
BLOWOUT1 (20 48 51.36,
 +31 44 38.4)
1 23 B N N TSUNEMI, H.    
BLOWOUT4 (20 50 52.80,
 +31 41 34.8)
1 15 B N N TSUNEMI, H.    
SWIFT J2052.0-5704 (20 52 02.35,
 -57 04 07.7)
1 40 A N N UEDA, Y.    
FESI2 (20 52 40.32,
 +30 23 31.2)
1 34 B N N TSUNEMI, H.    
FESI1 (20 53 42.24,
 +30 36 57.6)
1 24 B N N TSUNEMI, H.    
RIM6 (20 57 28.56,
 +31 27 36.0)
1 11 B N N TSUNEMI, H.    
3C 433 (21 23 44.54,
 +25 04 1.2)
1 60 C N N BAUMGARTNER, W.    
CEP X-4 (21 39 30.72,
 +56 59 10.0)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
CEP X-4 (21 39 30.72,
 +56 59 10.0)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   3
A2390 (21 53 36.50,
 +17 41 45.2)
1 90 A N N OTA, N.    
ABELL 3827 (22 01 49.10,
 -59 57 15.0)
1 100 C N N LIU, W.    
FO AQR (22 17 55.49,
 -08 21 05.4)
1 40 A N N YUASA, T.    
ASO0505 (22 38 25.44,
 +58 58 37.2)
1 20 A N N KAWAI, N.    
IGR J22517+2218 (22 51 53.50,
 +22 17 37.3)
1 50 B N N DE ROSA, A.    
MR 2251-178 (22 54 05.88,
 -17 34 55.3)
1 130 A N N REEVES, J. Fukazawa, Y.  
AO PSC (22 55 17.99,
 -03 10 40.0)
1 40 A N N YUASA, T.    
1E 2259+586 (23 01 08.30,
 +58 52 44.5)
1 120 A N N MAKISHIMA, K.   KP
MCG-2-58-22 (23 04 43.50,
 -08 41 9.0)
1 130 B N N MARKOWITZ, A.    
NGC 7582 (23 18 23.50,
 -42 22 14.0)
1 220 C N N YAQOOB, T.    
UGC 12741 (23 41 55.46,
 +30 34 54.5)
1 40 A N N UEDA, Y.    
SWIFT J2344.6-4243 (23 44 24.07,
 -42 45 45.4)
1 60 C N N BAUMGARTNER, W.    

Notes:

KP: Key Project targets; data will immediately become public.
LP: Long Proposal targets; data will immediately become public.
1: A maximum of 2 targets (of a list of 5) can be observed through this proposal.
2: A maximum of 1 target (of a list of 5) can be observed through this proposal.
3: A maximum of 1 target (of a list of 5), at up to two different flux levels, can be observed through this proposal.
4: A maximum of 1 target (of a list of 4) can be observed through this proposal.
5: A maximum of 1 target (of a list of 3) can be observed through this proposal.
6: One TOO and one regular proposals have been approved for this target.
7: Two TOO proposals with distinct triggers have been approved for these target.

[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]