Approved AO-7 Target List

2012 February 27


The table lists, sorted by RA,

Prop. Name Position No. Time P TC TOO PI co-PI Notes
71441 IRAS 00182-7112 (00 20 34.70,
 -70 55 27.1)
1 90 B N N NARDINI, E.    
70034 2FGL J0022.2-1853 (00 22 09.24,
 -18 53 34.1)
1 30 B N N KATAOKA, J.    
70034 2FGL J0037.8+1238 (00 37 51.05,
 +12 38 20.8)
1 30 B N N KATAOKA, J.    
71231 4U 0115+63 (01 18 31.90,
 +63 44 24.0)
1 50 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
71231 4U 0115+63 (01 18 31.90,
 +63 44 24.0)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
70081 RXJ0134-4258 (01 34 16.92,
 -42 58 26.4)
1 50 C N N TAKAHASHI, H.    
70034 2FGL J0157.2-5259 (01 56 57.72,
 -53 02 00.2)
1 30 B N N KATAOKA, J.    
71316 SNR HB3 SE-A (02 22 22.01,
 +61 55 59.9)
1 40 C N N KATSUTA, J.    
71316 SNR HB3 SE-B (02 23 00.00,
 +62 12 00.0)
1 20 C N N KATSUTA, J.    
71316 SNR HB3 SE-C (02 24 06.00,
 +62 28 00.1)
1 20 C N N KATSUTA, J.    
71525 RCS022456-0348.8 (02 24 55.99,
 -03 48 47.9)
1 49 C N N HICKS, A.    
71424 NGC 931 (02 28 14.47,
 +31 18 41.4)
1 50 C N N TURNER, T.    
71402 AO 0235+164 (02 38 39.00,
 +16 36 58.0)
1 40 B N N MADEJSKI, G.    
72021 G171.9-40.7 (03 13 12.00,
 +08 22 48.0)
1 100 C N N SCAIFE, A.    
70056 PERSEUS W1_2 (03 18 22.27,
 +41 33 08.3)
1 25 C N N TAMURA, T.    
76003 MBM16 (03 19 04.10,
 +11 34 52.0)
2 160 A Y N GALEAZZI, M.   KP
70056 PERSEUS S1_2 (03 19 27.98,
 +41 15 40.0)
1 25 C N N TAMURA, T.    
70056 PERSEUS F_2 (03 19 46.34,
 +41 47 24.0)
1 15 C N N TAMURA, T.    
70056 PERSEUS G_2 (03 21 17.93,
 +41 22 50.5)
1 15 C N N TAMURA, T.    
70056 PERSEUS H_2 (03 21 18.02,
 +41 39 35.3)
1 20 C N N TAMURA, T.    
70088 1H0323+342 (03 24 41.04,
 +34 10 44.4)
1 100 C N N FUKAZAWA, Y.    
70046 ERIDANUS_ARCB_SPOT (03 33 14.81,
 -09 41 16.4)
1 40 C N N YAMASAKI, N.    
70095 NGC1365 (03 33 36.48,
 -36 08 16.8)
4 120 B Y N FUKAZAWA, Y.    
71231 V 0332+53 (03 34 59.88,
 +53 10 23.5)
1 50 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
71231 V 0332+53 (03 34 59.88,
 +53 10 23.5)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
72011 4U 0352+30 (03 52 15.17,
 +30 54 00.7)
1 150 B N N DOROSHENKO, V.    
70003 NGC 1566 (04 20 00.41,
 -54 56 16.1)
1 80 A N N UEDA, Y.    
76003 MBM20 (04 35 45.60,
 -14 37 37.9)
1 80 A N N GALEAZZI, M.   KP
71212 BF ERI (04 39 29.95,
 -04 35 58.6)
1 30 C N N MUKAI, K.    
71232 LSV +44 17 (04 40 59.33,
 +44 31 49.4)
1 65 A N Y POTTSCHMIDT, K.   2
71424 UGC 03142 (04 43 46.80,
 +28 58 18.5)
1 50 C N N TURNER, T.    
71301 SGR 0501+4516 (05 01 07.99,
 +45 16 31.1)
2 80 B N Y ENOTO, T.   3
76003 LDN1563 (05 02 06.00,
 +13 52 00.1)
1 80 A N N GALEAZZI, M.   KP
70036 N23_DEML71 (05 05 47.38,
 -67 57 28.8)
1 100 A N N UCHIDA, H.    
71424 IRAS 05078+1626 (05 10 45.50,
 +16 29 55.0)
1 45 C N N TURNER, T.    
71525 RCS051838-4324.9 (05 18 37.99,
 -43 24 54.0)
1 50 C N N HICKS, A.    
70036 N49 (05 25 59.64,
 -66 04 55.6)
1 190 A N N UCHIDA, H.    
71331 SNR 1987A (05 35 28.01,
 -69 16 11.3)
1 80 C N N PARK, S.    
72002 LMC X-3 (05 38 56.64,
 -64 05 03.1)
1 100 A N Y KOLEHMAINEN, M.    
70085 A548W (05 45 00.00,
 -25 51 00.0)
1 100 C N N NAKAZAWA, K.    
72006 PKS 0548-322 (05 50 40.70,
 -32 16 17.8)
1 100 A N N TAVECCHIO, F.    
71426 NGC 2110 (05 52 11.40,
 -07 27 22.0)
1 100 B N N RIVERS, E.    
70025 1RXJ0603 (06 03 09.24,
 +42 15 46.1)
1 120 B N N AKAMATSU, H.    
70025 1RXJ0603 OFFSET (06 09 07.82,
 +42 15 40.3)
1 30 B N N AKAMATSU, H.    
70015 IC 443 (06 17 12.00,
 +22 45 00.0)
1 400 A N N KOYAMA, K.   OPEN
70072 ABELL 3395 N (06 26 28.51,
 -54 20 53.2)
1 45 C N N TANAKA, N.    
70072 ABELL 3395 S (06 27 43.70,
 -54 39 29.9)
1 45 C N N TANAKA, N.    
71231 MXB 0656-072 (06 58 16.80,
 -07 12 37.8)
1 50 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
71231 MXB 0656-072 (06 58 16.80,
 -07 12 37.8)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
70099 ABELL 576 (07 21 30.00,
 +55 45 54.0)
1 100 C N N HAYASHI, K.    
72003 MWC 560 (07 25 51.29,
 -07 44 08.2)
1 60 C N N STUTE, M.    
70021 NQ GEM (07 31 54.53,
 +24 30 11.2)
1 30 C N N EZE, R.   OPEN
72004 UGC 03957 NORTH (07 40 58.39,
 +55 51 07.9)
1 45 C N N LOVISARI, L.    
72004 UGC 03957 SOUTH (07 40 58.39,
 +55 00 26.6)
1 45 C N N LOVISARI, L.    
70051 1FGL J0747.4-3303 (07 47 33.31,
 -33 05 31.2)
1 40 C N N NAKAMORI, T.    
71511 FG03 (07 52 44.21,
 +45 56 57.5)
1 10 B N N D'ONGHIA, E.    
70065 U GEM IN QUIECSECNCE (07 55 05.23,
 +22 00 05.0)
1 120 B N Y HAYASHI, T.    
70065 U GEM IN OUTBURST (07 55 05.23,
 +22 00 05.0)
1 50 B N Y HAYASHI, T.    
71511 FG04 (08 07 30.79,
 +34 00 41.8)
1 10 B N N D'ONGHIA, E.    
70038 Z CAM (08 25 13.20,
 +73 06 39.2)
1 35 C N N SAITOU, K.    
71522 ABELL 665 (08 30 59.21,
 +65 50 27.6)
4 200 A N N MILLER, E.   OPEN
70103 VELA PWN N6 (08 35 18.98,
 -43 27 15.5)
1 15 C N N MORI, K.    
70103 VELA PWN N5 (08 35 19.15,
 -43 45 03.6)
1 15 C N N MORI, K.    
70103 VELA PWN N4 (08 35 19.32,
 -44 02 52.1)
1 15 C N N MORI, K.    
70103 VELA PWN N3 (08 35 19.51,
 -44 20 40.6)
1 15 C N N MORI, K.    
70103 VELA PWN N2 (08 35 19.68,
 -44 38 29.0)
1 15 C N N MORI, K.    
70103 VELA PWN N1 (08 35 19.85,
 -44 56 17.9)
1 15 C N N MORI, K.    
71512 SDSS J0837+4414 (08 37 59.35,
 +44 14 56.0)
1 20 B N N MILLER, E.    
71512 SDSS J0854+3524 (08 54 57.50,
 +35 24 51.8)
1 20 B N N MILLER, E.    
72014 G276.2-7.7 (09 01 46.01,
 -58 05 47.0)
1 10 A N N PRINZ, T.    
71213 T PYXIDIS (09 04 41.50,
 -32 22 47.6)
1 100 C N N TAKEI, D.    
71512 SDSS J0906+0301 (09 06 38.30,
 +03 01 39.4)
1 20 B N N MILLER, E.    
72020 HYDRA A SW (09 17 01.37,
 -12 14 58.2)
1 40 B N N ECKERT, D.    
72020 HYDRA A FAR N (09 18 09.38,
 -11 45 20.9)
1 40 B N N ECKERT, D.    
72020 HYDRA A SE (09 18 15.29,
 -12 13 58.8)
1 20 B N N ECKERT, D.    
72020 HYDRA A FAR SE (09 18 47.69,
 -12 22 19.2)
1 40 B N N ECKERT, D.    
72020 HYDRA A OUT (09 19 23.90,
 -12 37 09.1)
1 20 B N N ECKERT, D.    
70024 2FGL J0923.5+1508 (09 23 57.36,
 +15 05 16.8)
1 90 B N N TAKAHASHI, Y.    
70067 ESO 565-G019 (09 34 43.51,
 -21 55 40.1)
1 80 A N N GANDHI, P.    
70012 3C 227 (09 47 45.19,
 +07 25 19.9)
1 80 C N N TAZAKI, F.    
71251 HOLMBERG IX X-1 (09 57 54.00,
 +69 03 46.1)
1 500 A N N MILLER, J.   OPEN
70014 3C 236 BACKGROUND (10 04 09.36,
 +34 42 15.8)
1 40 A N N ISOBE, N.    
70014 3C 236 WEST LOBE (10 05 16.90,
 +35 00 28.4)
1 80 A N N ISOBE, N.    
71212 CH UMA (10 07 00.70,
 +67 32 47.4)
1 40 A N N MUKAI, K.    
71502 SEGUE 1 (10 07 04.01,
 +16 04 54.8)
1 85 C N N LOEWENSTEIN, M.    
71234 1FGL J1018.6-5856 (10 18 55.63,
 -58 56 46.0)
1 70 B Y N TANAKA, T.    
71234 1FGL J1018.6-5856 (10 18 55.63,
 -58 56 46.0)
1 20 B Y N TANAKA, T.    
71234 1FGL J1018.6-5856 (10 18 55.63,
 -58 56 46.0)
1 20 B Y N TANAKA, T.    
73113 1FGL J1018.6-5856 (10 18 55.70,
 -58 56 37.0)
1 60 B Y N ODAKA, H. T. Tanaka  
71521 ANTLIA E1 (10 31 30.00,
 -35 19 39.7)
1 23 A N N WONG, K.    
72014 G278.0+12.4 (10 32 36.00,
 -43 42 06.8)
1 17.5 A N N PRINZ, T.    
71521 ANTLIA E2 (10 32 58.99,
 -35 19 39.7)
1 23 A N N WONG, K.    
71521 ANTLIA E3 (10 34 27.00,
 -35 19 39.7)
1 23 A N N WONG, K.    
72005 RE J1034+396 (10 34 38.59,
 +39 38 28.0)
1 100 C N N MIDDLETON, M.    
71521 ANTLIA E4 (10 35 55.01,
 -35 19 39.7)
1 45 A N N WONG, K.    
71521 ANTLIA E5 (10 37 22.99,
 -35 19 39.7)
1 45 A N N WONG, K.    
70021 HEN 3-461 (10 39 08.69,
 -51 24 12.6)
1 40 C N N EZE, R.   OPEN
71521 ANTLIA EB (10 40 19.99,
 -35 19 39.7)
1 45 A N N WONG, K.    
71511 FG09 (10 43 02.59,
 +00 54 18.4)
1 10 B N N D'ONGHIA, E.    
70067 NGC 3431 (10 51 15.00,
 -17 00 29.2)
1 70 A N N GANDHI, P.    
71525 RCS110104-0351.3 (11 01 04.01,
 -03 51 18.0)
1 75 C N N HICKS, A.    
70105 FILAMENT JUNCTION A (11 02 38.40,
 +29 15 25.2)
1 70 B N N SEKIYA, N.    
71525 RCS110619-0423.6 (11 06 19.01,
 -04 23 35.9)
1 75 C N N HICKS, A.    
71243 XTE J1118+48 (11 18 10.90,
 +48 02 12.8)
1 40 A N Y REIS, R.   4
70105 FILAMENT JUNCTION B (11 34 58.56,
 +21 06 03.6)
1 50 B N N SEKIYA, N.    
70093 MERGER_CANDIDATE_1 (11 45 13.34,
 +15 27 14.8)
1 80 C N N SAKAI, K.    
71424 2MASX J11454045-1827 (11 45 40.46,
 -18 27 15.1)
1 50 C N N TURNER, T.    
71511 FG14 (11 46 47.59,
 +09 52 28.2)
1 10 B N N D'ONGHIA, E.    
71511 FG15 (11 48 03.79,
 +56 54 25.6)
1 15 B N N D'ONGHIA, E.    
71513 RXJ1159+5531 (11 59 50.06,
 +55 23 52.1)
1 100 A N N HUMPHREY, P.    
71417 NGC 4151 (12 10 32.59,
 +39 24 20.5)
1 150 A N N BRENNEMAN, L.    
70047 G298.6-0.0 (12 13 36.00,
 -62 37 12.0)
1 50 B N N BAMBA, A.    
71441 IRAS 12127-1412 (12 15 18.91,
 -14 29 44.9)
1 60 B N N NARDINI, E.    
76004 VIRGO W12 (12 17 58.46,
 +10 27 20.5)
1 24 A N N SIMIONESCU, A.   KP
70048 ABELL 1516 (12 18 52.39,
 +05 14 45.2)
2 90 C N N GU, L.    
76004 VIRGO W11 (12 18 56.54,
 +10 37 05.2)
1 24 A N N SIMIONESCU, A.   KP
72014 G299.5-0.6 (12 19 09.00,
 -63 09 42.8)
1 10 A N N PRINZ, T.    
76004 VIRGO W10 (12 20 01.78,
 +10 46 27.1)
1 24 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO W9 (12 21 07.10,
 +10 55 48.7)
1 23 A N N SIMIONESCU, A.   KP
70107 DDO 120 (12 21 14.40,
 +45 48 36.0)
1 100 C N N YAMAMOTO, R.    
76004 VIRGO W8 (12 22 12.55,
 +11 05 09.6)
1 21 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO W7 (12 23 18.07,
 +11 15 39.2)
1 20 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO W6 (12 24 23.66,
 +11 26 08.2)
1 19 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO W5 (12 25 34.10,
 +11 36 36.7)
1 15 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO W4 (12 26 44.64,
 +11 47 04.6)
1 11 A N N SIMIONESCU, A.   KP
71501 NGC4438 (12 27 45.60,
 +13 00 31.7)
1 300 C N N LI, J.   OPEN
76004 VIRGO W3 (12 27 50.59,
 +11 56 21.8)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO W2 (12 28 56.62,
 +12 05 38.0)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S19 (12 29 17.64,
 +06 06 50.4)
1 19 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S18 (12 29 22.15,
 +06 25 06.6)
1 18 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S17 (12 29 26.69,
 +06 44 32.6)
1 18 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S16 (12 29 31.20,
 +07 02 51.0)
1 18 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S15 (12 29 35.76,
 +07 21 10.8)
1 16 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S14 (12 29 40.32,
 +07 40 40.1)
1 12 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S13 (12 29 44.81,
 +08 18 33.5)
1 12 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S12 (12 29 49.39,
 +08 36 56.9)
1 16 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S11 (12 29 54.00,
 +08 56 30.5)
1 16 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S10 (12 29 58.58,
 +09 16 04.4)
1 16 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO W1 (12 30 02.74,
 +12 14 53.5)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S9 (12 30 03.22,
 +09 35 39.5)
1 14 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S8 (12 30 07.82,
 +09 55 14.9)
1 13 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S7 (12 30 12.48,
 +10 13 41.9)
1 13 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S4 (12 30 26.47,
 +11 10 14.2)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S5 (12 30 26.50,
 +10 51 46.1)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S6 (12 30 26.52,
 +10 33 18.4)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S3 (12 30 31.15,
 +11 28 42.6)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S2 (12 30 40.56,
 +11 47 11.0)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO N1 (12 30 49.99,
 +13 16 06.2)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO N2 (12 30 49.99,
 +13 34 34.7)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO N3 (12 30 49.99,
 +13 54 11.9)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO N4 (12 30 49.99,
 +14 12 39.6)
1 12 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO N5 (12 30 49.99,
 +14 32 16.1)
1 13 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO N6 (12 30 49.99,
 +14 51 52.2)
1 15 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO N7 (12 30 49.99,
 +15 11 28.0)
1 16 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO N8 (12 30 49.99,
 +15 29 53.5)
1 18 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO N9 (12 30 49.99,
 +15 49 27.8)
1 19 A N N SIMIONESCU, A.   KP
76004 VIRGO S1 (12 30 54.72,
 +12 06 49.0)
1 10 A N N SIMIONESCU, A.   KP
71412 NGC 4593 (12 39 39.41,
 -05 20 39.1)
1 120 C N N MARKOWITZ, A.    
71526 SWCL J1250+3033 (12 50 20.69,
 +30 33 52.9)
1 40 C N N DAI, X.    
70029 A1631_NW (12 52 10.70,
 -15 18 51.1)
1 20 C N N OTA, N.    
70029 A1631_SW (12 52 10.70,
 -15 34 45.8)
1 20 C N N OTA, N.    
70029 A1631_NE (12 53 17.40,
 -15 18 51.1)
1 20 C N N OTA, N.    
70029 A1631_SE (12 53 17.40,
 -15 34 45.8)
1 20 C N N OTA, N.    
71512 SDSS J1302+4729 (13 02 05.52,
 +47 29 49.2)
1 20 B N N MILLER, E.    
70003 NGC 4941 (13 04 13.13,
 -05 33 05.8)
1 80 A N N UEDA, Y.    
70106 CENA LOBE 1 (13 21 57.02,
 -40 04 00.1)
1 80 B N N STAWARZ, L.   OPEN
71423 MCG-03-34-64 (13 22 24.46,
 -16 43 43.0)
1 150 C N N TURNER, T.   OPEN
70106 CENA LOBE 2 (13 27 08.42,
 -39 45 47.2)
1 80 B N N STAWARZ, L.   OPEN
71212 BV CEN (13 31 19.49,
 -54 58 33.6)
1 30 C N N MUKAI, K.    
70106 CENA LOBE BGD1 (13 33 49.58,
 -38 50 27.2)
1 20 B N N STAWARZ, L.   OPEN
70106 CENA LOBE BGD2 (13 37 28.92,
 -39 50 59.6)
1 20 B N N STAWARZ, L.   OPEN
71424 NGC 5252 (13 38 15.89,
 +04 32 33.0)
1 45 C N N TURNER, T.    
71417 IC 4329A (13 49 19.27,
 -30 18 33.8)
1 120 A N N BRENNEMAN, L.    
70017 HESS J1356-645 2 (13 55 15.00,
 -64 30 00.0)
1 50 C N N FUJINAGA, T.    
70017 HESS J1356-645 1 (13 57 45.00,
 -64 30 00.0)
1 50 C N N FUJINAGA, T.    
70101 CIZA J1358.9-4750 (13 58 37.30,
 -47 46 27.8)
1 60 C N N NISHIDA, T.    
71526 SWCL J1403+3212 (14 03 30.96,
 +32 12 14.0)
1 45 C N N DAI, X.    
71419 PG 1404+226 (14 06 21.89,
 +22 23 46.3)
1 80 C N N FUKUMURA, K.    
70064 A3581_CEN (14 07 38.40,
 -27 01 14.5)
1 80 C N N SATO, K.   5
71514 RXJ1416.4+2315 (14 16 12.00,
 +23 11 01.0)
1 120 B N N BUOTE, D.    
71413 ESO 511-G030 (14 19 22.39,
 -26 38 40.9)
1 270 A N N REEVES, J.    
71232 2S 1417-62 (14 21 12.79,
 -62 41 53.9)
1 65 A N Y POTTSCHMIDT, K.   2
71512 SDSS J1431+0047 (14 31 02.57,
 +00 47 38.0)
1 20 B N N MILLER, E.    
70112 EUVE J1439 +75.0 (14 40 05.18,
 +75 05 33.7)
1 40 B N N HARAYAMA, A.    
71526 SWCL J1442+3334 (14 42 09.24,
 +33 34 13.8)
1 40 C N N DAI, X.    
70043 AX J1445.7-5931 (14 45 46.99,
 -59 31 54.1)
1 40 A N N MAKISHIMA, K.    
70037 HESS J1457-593 (14 57 45.84,
 -59 28 37.9)
1 30 B N N ODAKA, H.    
70024 2FGL J1502.1+5548 (15 02 29.04,
 +55 52 04.8)
1 60 B N N TAKAHASHI, Y.    
70033 HESSJ1507-622_CENTER (15 06 52.80,
 -62 21 00.0)
1 80 B N N TERADA, Y. H. Matsumoto  
70033 HESSJ1507-622_OFFSET (15 08 41.21,
 -62 10 06.6)
1 40 B N N TERADA, Y. H. Matsumoto  
71212 EK TRA (15 14 00.89,
 -65 05 35.2)
1 70 A N N MUKAI, K.    
70070 A2061_1 (15 19 57.62,
 +30 31 08.8)
1 40 C N N OKABE, N.    
72019 J1522-5734 (15 22 05.35,
 -57 34 59.2)
1 25 A N N MARELLI, M.    
70070 A2061_2 (15 22 26.14,
 +30 51 11.2)
1 40 C N N OKABE, N.    
70006 FERMI_BUBBLE_N6 (15 33 36.17,
 +09 04 35.0)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
71511 FG24 (15 33 44.11,
 +03 36 57.6)
1 15 B N N D'ONGHIA, E.    
70006 FERMI_BUBBLE_N5 (15 34 29.50,
 +08 04 46.2)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
70006 FERMI_BUBBLE_N4 (15 35 20.14,
 +07 05 11.8)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
70006 FERMI_BUBBLE_N3 (15 36 08.21,
 +06 05 51.4)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
70006 FERMI_BUBBLE_N1 (15 37 00.12,
 +05 05 25.4)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
70006 FERMI_BUBBLE_N2 (15 37 37.18,
 +04 07 50.2)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
70006 FERMI_BUBBLE_N7 (15 38 12.12,
 +03 10 27.5)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
70006 FERMI_BUBBLE_N8 (15 38 51.14,
 +02 11 58.6)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
71511 FG25 (15 39 50.81,
 +30 43 04.1)
1 10 B N N D'ONGHIA, E.    
71233 4U1538-522 (15 42 23.30,
 -52 23 00.0)
1 40 A N N ROTHSCHILD, R.    
71244 4U 1543-47 (15 47 08.59,
 -47 40 09.8)
1 100 B N Y TOMSICK, J.   6
71511 FG26 (15 48 55.90,
 +08 50 44.5)
1 10 B N N D'ONGHIA, E.    
71301 1E 1547.0-5408 (15 50 54.12,
 -54 18 23.8)
2 80 B N Y ENOTO, T.   3
70002 XTE J1550-564 (15 50 58.70,
 -56 28 36.1)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   7,8
71243 XTE J1550-564 (15 50 58.70,
 -56 28 36.1)
1 40 A N Y REIS, R.   4,8
70055 MSH15-56_SW (15 52 12.67,
 -56 18 58.3)
1 100 C N N YATSU, Y.    
76003 MBM36 (15 53 26.50,
 -04 47 07.1)
1 80 A N N GALEAZZI, M.   KP
71511 FG27 (16 14 31.10,
 +26 43 50.5)
1 15 B N N D'ONGHIA, E.    
72019 J1620-4927 (16 20 41.47,
 -49 27 36.4)
1 25 A N N MARELLI, M.    
70043 AX J1620.7-4942 (16 20 46.99,
 -49 42 46.1)
1 40 A N N MAKISHIMA, K.    
70043 AX J1622.1-5005 (16 22 07.99,
 -50 05 42.0)
1 40 A N N MAKISHIMA, K.    
71232 SWIFT J1626.6-5156 (16 26 36.24,
 -51 56 33.4)
1 65 A N Y POTTSCHMIDT, K.   2
70002 X1630-472 (16 34 01.10,
 -47 23 34.4)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   7
76001 G337.2-0.7 (16 39 55.01,
 -47 49 59.9)
1 300 A N N KOYAMA, K.   KP
70096 SWIFT J164449.3+1573 (16 44 49.90,
 +57 35 00.6)
1 80 B N N USUI, R.    
71243 XTE J1650-500 (16 50 00.96,
 -49 57 43.6)
1 40 A N Y REIS, R.   4
70002 GRO J1655-40 (16 54 00.10,
 -39 50 44.9)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   7
71224 HERCULES X-1 (16 57 49.82,
 +35 20 32.6)
3 60 B Y N GREFENSTETTE, B.    
70112 PG 1658 +440 (16 59 48.43,
 +44 01 03.7)
1 50 B N N HARAYAMA, A.    
70052 1RXSJ170047.8-314442 (17 00 47.81,
 -31 44 42.0)
1 12 C N N MORI, H.   5
71244 GX 339-4 (17 02 49.51,
 -48 47 22.9)
1 100 B N Y TOMSICK, J.   6
70058 A2256N (17 04 27.72,
 +79 00 20.5)
1 60 C N N KAWAHARADA, M.    
72015 4U 1705-44 (17 08 54.48,
 +17 08 54.6)
1 100 A N Y DI SALVO, T.   5
70097 IGR J17091-3624 (17 09 07.99,
 -36 24 24.1)
1 120 B N N YAMAOKA, K.    
70052 1RXSJ171405.2-202747 (17 14 05.21,
 -20 27 47.2)
1 10 C N N MORI, H.   5
70052 1RXSJ171542.3-243131 (17 15 42.29,
 -24 31 31.1)
1 15 C N N MORI, H.    
70058 A2256BKG (17 15 55.30,
 +79 08 32.3)
1 40 C N N KAWAHARADA, M.    
70052 1RXSJ171757.8-332837 (17 17 57.79,
 -33 28 36.8)
1 12 C N N MORI, H.    
71511 FG30 (17 18 11.90,
 +56 39 56.2)
1 10 B N N D'ONGHIA, E.    
71317 G352.7-0.1 (17 27 36.00,
 -35 05 26.9)
1 110 C N N YAMAGUCHI, H.   5
71431 PDS 456 (17 28 19.80,
 -14 15 56.2)
1 450 B N N REEVES, J.   OPEN
71212 AT ARA (17 30 33.79,
 -46 05 58.2)
1 30 C N N MUKAI, K.    
71225 GX 1+4 (17 32 02.16,
 -24 44 44.2)
1 100 A N Y CAMERO-ARRANZ, A.    
72024 4U 1735-44 (17 38 58.30,
 -44 27 00.0)
1 60 C N N EGRON, E.    
70052 1RXSJ173905.2-392615 (17 39 05.21,
 -39 26 15.0)
1 15 C N N MORI, H.    
70002 H1743-322 (17 45 01.99,
 -32 13 36.1)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   7
72019 J1746-3239 (17 46 54.89,
 -32 39 54.7)
1 25 A N N MARELLI, M.    
71324 FERMI BUBBLE 4 (17 46 58.70,
 -12 56 14.6)
1 20 C N N SU, M.    
70108 G359.0-0.9 (17 46 59.28,
 -30 12 20.2)
1 100 C N N FUKUYAMA, T.    
70016 RADIO_ARC_S_W (17 47 06.02,
 -29 22 00.8)
1 50 A N N RYU, S.    
71324 FERMI BUBBLE 3 (17 47 29.74,
 -13 12 36.0)
1 20 C N N SU, M.    
70016 RADIO_ARC_SOUTH (17 47 55.85,
 -29 04 02.6)
1 100 A N N RYU, S.    
71324 FERMI BUBBLE 2 (17 48 00.77,
 -13 26 26.2)
1 20 C N N SU, M.    
71324 FERMI BUBBLE 1 (17 48 22.15,
 -13 34 36.5)
1 20 C N N SU, M.    
70016 RADIO_ARC_S_E (17 48 45.36,
 -28 46 03.7)
1 50 A N N RYU, S.    
76002 GRXE_E_2 (17 50 29.06,
 -27 14 51.4)
1 100 A N N TSURU, T.   KP
76002 GRXE_E_3 (17 51 03.60,
 -27 01 58.4)
1 100 A N N TSURU, T.   KP
76002 GRXE_E_10 (17 51 36.91,
 -25 56 35.9)
1 100 A N N TSURU, T.   KP
76002 GRXE_E_4 (17 51 37.99,
 -26 49 04.8)
1 100 A N N TSURU, T.   KP
76002 GRXE_E_5 (17 52 12.24,
 -26 36 10.4)
1 100 A N N TSURU, T.   KP
70052 1RXSJ175219.2-190727 (17 52 19.20,
 -19 07 27.1)
1 12 C N N MORI, H.    
76002 GRXE_E_9 (17 52 20.74,
 -26 09 24.8)
1 100 A N N TSURU, T.   KP
70042 GC_SOUTH_1 (17 52 23.30,
 -29 28 34.3)
4 50 A N N NAKASHIMA, S.    
70042 GC_SOUTH_3 (17 52 42.77,
 -29 12 15.8)
4 50 A N N NAKASHIMA, S.    
76002 GRXE_E_6 (17 52 46.37,
 -26 23 16.1)
1 100 A N N TSURU, T.   KP
70042 GC_SOUTH_2 (17 53 29.57,
 -29 42 25.9)
4 50 A N N NAKASHIMA, S.    
70042 GC_SOUTH_4 (17 53 39.10,
 -29 27 00.4)
4 50 A N N NAKASHIMA, S.    
72014 G7.6+2.0 (17 55 10.99,
 -21 23 24.0)
1 10 A N N PRINZ, T.    
71243 4U 1755-33 (17 58 39.84,
 -33 48 27.0)
1 40 A N Y REIS, R.   4
72019 J1803-2149 (18 03 09.58,
 -21 48 54.7)
1 25 A N N MARELLI, M.    
71211 HEN 3-1591 (18 07 32.02,
 -25 53 43.4)
1 50 B N N MUKAI, K.    
71301 SGR 1806-20 (18 08 39.31,
 -20 24 39.6)
2 80 B N Y ENOTO, T.   3
71243 XTE J1817-330 (18 17 43.54,
 -33 01 07.7)
1 40 A N Y REIS, R.   4
70041 V4641 SGR (18 19 21.62,
 -25 24 25.9)
1 100 A N Y YAMAOKA, K.    
71443 WISE J1819+4532 (18 19 41.50,
 +45 32 00.0)
1 30 A N N STERN, D.    
70089 E1821+643 (18 21 57.24,
 +64 20 36.2)
1 100 C N N NODA, H.    
71301 SWIFT J1822-1606 (18 22 18.00,
 -16 04 26.8)
2 80 B N Y ENOTO, T.   3
71315 G18.8+0.3 (18 23 58.01,
 -12 22 59.9)
1 50 C N N REYNOLDS, S.   5
70062 LS 5039 (18 26 15.05,
 -14 50 54.2)
1 100 C N N TAKAHASHI, T.    
70084 (L,B)=(-20,0) (18 26 40.01,
 -11 51 56.5)
1 200 B Y N UCHIYAMA, H.    
70052 1RXSJ182853.8-241746 (18 28 53.81,
 -24 17 46.0)
1 12 C N N MORI, H.    
71301 SWIFT J1834.9-0846 (18 34 52.13,
 -08 45 56.2)
2 80 B N Y ENOTO, T.   3
71222 SERPENS X-1 (18 39 57.55,
 +05 02 09.6)
1 250 C N N CACKETT, E.    
70063 HESSJ1841 (18 42 00.00,
 -05 49 48.0)
1 50 C N N MATSUMOTO, H.    
70032 W43_BGD1 (18 46 40.99,
 -02 24 16.9)
1 25 C N N MIZUNO, T.    
70043 AX J1846.8-0240 (18 46 52.99,
 -02 40 27.1)
1 40 A N N MAKISHIMA, K.    
70032 W43_CENTER (18 47 37.01,
 -01 57 04.0)
1 50 C N N MIZUNO, T.    
70047 G32.8-0.1 SOUTH (18 51 16.80,
 +00 15 36.0)
1 50 B N N BAMBA, A.    
70047 G32.8-0.1 NORTH (18 51 21.60,
 +00 03 36.0)
1 50 B N N BAMBA, A.    
71221 AQL X-1 (19 11 16.06,
 +00 35 05.6)
1 100 A N Y MAITRA, D.    
71424 ESO 141-G55 (19 21 14.14,
 -58 40 13.4)
1 50 C N N TURNER, T.    
70077 SWIFT J1922.7-1716 (19 22 46.08,
 -17 16 58.8)
1 60 C N N SAKURAI, S.    
70087 HC40_WEST (19 32 15.00,
 +19 04 59.9)
1 50 C N N HANABATA, Y.    
70087 HC40_NORTH (19 33 15.00,
 +19 13 59.9)
1 50 C N N HANABATA, Y.    
70087 HC40_BGD (19 33 57.00,
 +19 47 48.8)
1 20 C N N HANABATA, Y.    
71231 XTE J1946+274 (19 45 39.29,
 +27 21 55.4)
1 50 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
71231 XTE J1946+274 (19 45 39.29,
 +27 21 55.4)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
71232 KS 1947+300 (19 49 35.50,
 +30 12 31.7)
1 65 A N Y POTTSCHMIDT, K.   2
70002 CYG X-1 (19 58 21.67,
 +35 12 05.8)
3 120 A Y Y UEDA, Y.   7,9
71241 CYGNUS X-1 (19 58 21.70,
 +35 12 06.1)
1 30 A Y N TOMSICK, J.   9
70030 CYG X-1 (19 58 21.77,
 +35 11 21.1)
1 85 A N N YAMADA, S.   9
71203 WR140 (20 20 28.01,
 +43 51 15.8)
1 50 C N N HAMAGUCHI, K.    
71244 V404 CYG (20 24 03.84,
 +33 52 02.3)
1 100 B N Y TOMSICK, J.   6
70060 CYG_BGD1 (20 26 33.00,
 +39 29 33.0)
1 25 C N N MIZUNO, T.    
70060 CYG_COCOON (20 27 09.00,
 +40 56 44.2)
1 50 C N N MIZUNO, T.    
70060 CYG_BGD2 (20 27 46.01,
 +42 23 53.2)
1 25 C N N MIZUNO, T.    
72013 EXO 2030+375 (20 32 15.29,
 +37 38 15.0)
1 75 A Y N FERRIGNO, C.    
70098 NGC6946 (20 34 52.32,
 +60 09 13.3)
1 200 A N N KONAMI, S.    
71232 SAX J2103.5+4545 (21 03 35.71,
 +45 45 05.4)
1 65 A N Y POTTSCHMIDT, K.   2
71231 CEP X-4 (21 39 30.72,
 +56 59 00.0)
1 50 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
71231 CEP X-4 (21 39 30.72,
 +56 59 00.0)
1 45 A N Y POTTSCHMIDT, K.   1
70006 FERMI_BUBBLE_S6 (21 46 43.97,
 -46 51 03.2)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
70006 FERMI_BUBBLE_S3 (21 51 31.70,
 -46 44 35.9)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
71525 RCS215537-0548.8 (21 55 37.01,
 -05 48 47.9)
1 50 C N N HICKS, A.    
70006 FERMI_BUBBLE_S1 (21 56 19.30,
 -46 37 25.0)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
70028 MRK 520 (22 00 41.38,
 +10 33 07.9)
1 80 C N N MATSUTA, K.    
70006 FERMI_BUBBLE_S2 (22 01 06.65,
 -46 29 30.5)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
71503 IC 5157 (22 03 27.00,
 -34 56 02.0)
1 150 C N N BUOTE, D.   OPEN
70006 FERMI_BUBBLE_S4 (22 05 53.64,
 -46 20 52.4)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
70006 FERMI_BUBBLE_S5 (22 10 40.20,
 -46 11 30.1)
1 20 A Y N KATAOKA, J.    
72018 J2218.2-0350 (22 18 17.09,
 -03 50 03.1)
1 15 A N N BOS, E.    
72018 J2218.6-0346 (22 18 40.49,
 -03 46 48.0)
1 25 A N N BOS, E.    
72018 J2218.8-0258 (22 18 49.10,
 -02 58 07.0)
1 35 A N N BOS, E.    
72021 G115.7+17.5 (22 26 24.00,
 +78 18 36.0)
1 100 C N N SCAIFE, A.    
70010 NGC 7603 (23 18 56.64,
 +00 14 38.0)
1 100 B N N TERASHIMA, Y.    
70050 CAS A (23 23 24.00,
 +58 48 54.0)
1 100 C N N MAEDA, Y.    
71522 ABELL 2597 (23 25 19.58,
 -12 07 28.2)
4 200 A N N MILLER, E.   OPEN
70045 A4038 OFFSET1 (23 48 59.95,
 -28 19 08.0)
1 25 C N N MATSUSHITA, K.    
70045 A4038 BGD (23 48 59.95,
 -29 48 36.0)
1 20 C N N MATSUSHITA, K.    
70045 A4038 OFFSET2 (23 50 05.86,
 -28 30 40.7)
1 40 C N N MATSUSHITA, K.    
70102 II PEG (23 55 04.06,
 +28 38 01.3)
1 100 C N N TSUBOI, Y.    
71503 NGC 7796 (23 58 59.81,
 -55 27 29.9)
1 150 B N N BUOTE, D.   OPEN

Notes:

KP: Key Project targets. Data will immediately become public.
OPEN: Based on proposals that requested more than 300 ks of exposure. Data will immediately become public.
1. A maximum of 1 target (of a list of 5) can be observed through proposal 71231; the same target may be observed twice, once at above 40 mCrab and onoce at above 200 mCrab.
2: A maximum of 1 target (of a list of 5) can be observed through proposal 71232.
3: A maximum of 1 target (of a list of 5) can be observed through proposal 71301.
4: A maximum of 1 target (of a list of 5) can be observed through proposal 71243.
5: These targets are approved in AO-7 only if the AO-6 observations are not successfully carried out.
6: A maximum of 1 target (of a list of 3) can be observed through proposal 71244.
7: A maximum of 2 targets (of a list of 5) can be observed through proposal 70002.
8: Two TOO proposals have been approved for this target. If both teams were able to trigger, proposal 70002 will be executed but the second observation will be merged with proposal 71243.
9: Three proposals have been approved for Cyg X-1: one is a TOO, one is to be coordinated with NuSTAR, and one requests the use of the timing mode.